به نقل از تسنیم ،شورای رقابت هفته گذشته تصمیمات جدید خود را در خصوص افزایش قیمت‌ در انواع خودرو اعلام کرد

که براین اساس با در نظر گرفتن کیفیت محصولات دو شرکت خودروسازى در گروه خودروسازى سایپا به‌دلیل بهبود نبخشیدن کیفیت محصولات جریمه‌ای را در نظر و افزایشى ۴/.درصدی را برای محصولات این شرکت تعیین کرد. در مورد گروه خودرو سازى ایران خودرو نیز براساس مصوبه شورای رقابت میزان افزایش قیمت محصولات این شرکت حدود ١/٨١درصد اعلام شد.

 

رویکرد جدید افزایش قیمت مصوب خودرو

بعد از اعلام این مصوبه این دو شرکت‌های خودروسازی قیمت پایه محصولات خود را تعیین و به نمایندگی‌ها ارسال کردند. این قیمت‌ها پس از محاسبه عوارض دولتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و بیمه‌نامه شخص ثالث با قیمت‌های جدید به فروش می‌رسند. البته پیش از مصوبه شورای رقابت، اعمال نرخهای جدید بیمه‌نامه شخص ثالث افزایشی را در قیمت انوع خودروها به وجود آورده بود.

 

قیمت پایه انواع خودرو با مصوبه جدید شورای رقابت به‌شرح زیر است:

قیمت جدید خودروها