تولید بنزین یورو 5 در دستور کار پالایشگاه شازند قرار گرفته است. پالایشگاه شازند در حال حاضر قادر به تولید بنزین با استاندارد یورو ۴ با ظرفیت ۱۶ میلیون لیتر است. مدیرعامل پالایشگاه شازند در گفتگوی خود، به رشد تقاضا و کیفیت بنزین اشاره کرده است. در ادامه گفتگو، او اعلام کرده است که تولید بنزین با استاندارد یورو ۵ نیز در دستور کار پالایشگاه قرار دارد.

رونمایی از کاتالیست پالایشی ساخت ایران

مجید رجبی در مراسم رونمایی رسمی از کاتالیست پالایشی ساخت ایران در پالایشگاه امام خمینی شازند، اظهاراتی داشته است. وی اعلام کرده است که تولید بومی کاتالیست صنعت پالایش می‌تواند به امنیت تولید بنزین کمک کند، زیرا نیاز به تامین کاتالیست وجود نخواهد داشت. این کاتالیست توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی و با حمایت پالایشگاه امام خمینی شازند ساخته شده است. اقدام برای ساخت این کاتالیست به ده سال قبل برمی‌گردد، یعنی از دهه گذشته آغاز شده است. مجید رجبی تأکید کرده است که تمام بخش‌های پالایشگاه در تولید این کاتالیست ایرانی نقش داشته‌اند.

مدیر عامل پالایشگاه شازند در پاسخ به سؤالی درباره کیفیت بنزین و رشد تقاضا اظهاراتی داشته است. وی بیان کرده است که تولید بنزین پالایشگاه امام خمینی شازند با استاندارد یورو ۴ بوده و به میزان ۱۶ میلیون لیتر است. او تأکید کرده است که با تولید و استفاده از این کاتالیست بومی، امنیت تولید بنزین ایجاد می‌شود و نیازی به تأمین کاتالیست از سایر منابع نخواهد بود. به دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور، کیفیت تولید همچنان حفظ می‌شود و کیفیت پایینی نخواهد داشت. بنزین تحت نظارت تولید می‌شود و تا زمانی که استاندارد را تأیید نکند، به شرکت پخش منتقل نمی‌شود، به این ترتیب کیفیت همواره از جانب کمیت فداکاری نخواهد کرد.

وضعیت تولید پالایشگاه شازند: بنزین یورو 5 در دستور کار

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اظهار داشته است که تولید بنزین یورو 5 نیز در دستور کار قرار دارد. وی بیان کرده است که علاوه بر تولید ۱۶ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ در این پالایشگاه، روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر گازوییل یورو ۴ و حدود ۳ میلیون لیتر نفت سفید تولید می‌شود. همچنین، سوخت جت نیز بر اساس نیاز تولید می‌شود. طبق اظهارات رجبی، تولید گاز مایع در این پالایشگاه حدود ۱۸۰۰ تن است.