برند دی اس از نگاه کارشناسان این کمپانی برندی سنتی با روحی آمیخته با فناوری های جدید است. این برند مرزهای متداول صنعت را به چالش می کشد و تا مرزی فراتر از انتظارات مشتریان رفته است. طراحی، بهسازی و توجه به جزییات در این برند بسیار جالب توجه است و تمامی المان ها با وسواسی خاص در کنار یکدیگر قرار داده شده اند.

DS متولد پاریس و مظهر دانش و فناوری کشور فرانسه می باشد، این برند فرانسوی از تولد خود تا به حال افتخارات زیادی را نصیب خود کرده و به همراه همزاد خود اس ام نمونه های ارزشمندی از آخرین مدل خودروهای فرانسه می باشند.

فروش اقساطی دی اس در نمونه های کراس بک آمار بالایی نداشت و فروش نقدی بیشتر مورد توجه خریداران بود زیرا طیف گسترده ای از لوکس سواران را متمولان جامعه ی فرانسه تشکیل داده اند.

“با گذشت زمان و بررسی شرایط فروش خودروها می توان فهیمد که همچنان نام دو حرفی این برند مظهر بهترین ها در کشور فرانسه می باشد.