بدینوسیله شرکت سپند خودرو اعلام مینماید که تنها شعب و آدرس های اعلامی در این سایت ، شعب قانونی سپند خودرو بوده و این شرکت هرگونه ارتباط و تعهد در قبال سایر شرکتها در زمینه فروش مدت دار و تحویل غیر فوری را تکذیب مینماید.

استخدام

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

برای پیوستن به خانواده بزرگ سپند خودرو میتوانید از طریق فرم ذیل مشخصات فردی و رزومه خود را برای بخش منابع انسانی ارسال نمایید .

انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.

فروش اقساطی خودرو منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران