متقاضیان خرید خودرو در تاریخ 3 خرداد 1402 با مراجعه به سامانه یکپارچه شاهد از دسترس خارج شدن سایت بودند. این مورد باعث ایجاد نگرانی متقاضیان شد. هر چند سایت سامانه اعلام کرده که زمان ثبت نام تاثیری در اولویت عرضه خودرو نخواهد داشت.

قرار بود در تاریخ سوم خرداد و به مدت 7 روز مرحله دوم طرح فروش سامانه یکپارچه اجرا شود. به این ترتیب افرادی که واریز صد میلیون تومانی به حساب وکالتی را از تاریخ 20 تا 29 اردیبهشت انجام دادند هفت روز فرصت دارند با مراجعه به سامانه یکپارچه 5 اولویت اول خود را مجددا مشخص کنند.

خوشبختانه اینطور بنظر میرسد که مشکل برطرف شده است. سایت سامانه در حال حاضر در دسترس کاربران قرار دارد.