هفته جاری قیمت چند خودرو کاهش یافته است.

قیمت چند خودرو کاهش یافتبه گزارش سپند خودرو به نقل از ایسنا، این هفته قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۱۰۰ هزار تومان و پژو پارس سال ۲۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت مابقی خودروهای ساخت داخل در هفته جاری تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.