تغییر ارتفاع خودرو به شکل نامتعارف جریمه 18 میلیونی در بر خواهد داشت. طبق گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با ابلاغ این قانون در تاریخ 10 اردیبهشت متخلفان باید منتظر جریمه 18 میلیون تومانی باشند. البته این جریمه در مرحله نخست اعمال شده و با تکرار تخلف خودرو توقیف خواهد شد.

دلیل اجرای این قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. زمانی که ارتفاع خودروی سواری به شکلی نامتعارف افزایش پیدا کند فضایی برای جاسازی فراهم شده و با آن برخورد خواهد شد.

لازم به ذکر است حتی در مواردی که تغییر ارتفاع خودرو به شکل نامتعارف صرفا جهت زیبایی انجام شده باشد نیز مالکان مشمول این جریمه سنگین خواهند شد.